Program razvoja podeželja

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

Aktivnost iz naslova Podukrepa M06.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.

Visoko kapacitetno zmogljiv stroj FLEXBLOW za razpih PET plastenk različnih oblik in volumnov.

Operacijo sofinancira:

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 ter Evropski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa financira v podeželje

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa financira v podeželje

Evropska komisija, namenjena:  EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si